Doanh Nghiệp

Thái Bình góp ý sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

28/09/2019 09:52:56

Đó là quan điểm chung của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại góp ý sửa đổi, hoàn thiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp diễn ra tại Thái Bình ngày 27/9.

Hội nghị do Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực (Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia, các sở, ngành địa phương, doanh nghiệp về các dự án sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. 
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Đây là 2 luật quan trọng trong hệ thống pháp luật về kinh doanh của Việt Nam, tác động trực tiếp đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và sự thuận lợi của môi trường đầu tư kinh doanh. 
Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, mục đích của việc xây dựng và hoàn thiện Luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút  đầu tư trong và ngoài nước, hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh, cắt giảm một số ngành, nghề không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong đăng ký đầu tư, cắt giảm chi phí, thủ tục hành chính, mở rộng, nâng cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. 
Tại Hội nghị, cơ bản các đại biểu nhất trí với những nội dung của dự án Luật và những nội dung cần thiết của sửa đổi. Bên cạnh đó, một số  đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất các nội dung như Luật Đầu tư cần thống nhất với các Luật khác, đảm bảo tính thống nhất, ổn định cho doanh nghiệp trong kinh doanh, tránh việc các chính sách, đầu tư kinh doanh bị sửa đổi liên tục. Tạo sự công bằng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, nghiên cứu vấn đề ưu đãi và chế độ đầu tư phù hợp với thực tiễn. Luật doanh nghiệp cần tạo ra một cơ chế, sân chơi bình đẳng cho mọi loại hình kinh doanh. 
Bên cạnh việc góp ý bổ sung sửa đổi hoàn thiện Luật, các đại biểu còn chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong đầu tư, những vướng mắc trong thực hiện luật doanh nghiệp... 
Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hương Sen, ông Đỗ Văn Vẻ cho rằng cần phải đảm bảo một khung thể chế, pháp luật theo hướng ổn định, cụ thể, minh bạch và thực thi nghiêm túc để phát triển đầy đủ và đồng bộ thị trường các yếu tố sản xuất, đảm bảo đầy đủ quyền tự do, an toàn trong hoạt động kinh doanh. 
Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thái Bình, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hương Sen phát biểu tại Hội nghị
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân khẳng định tầm quan trọng của việc lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, doanh nghiệp trong sửa đổi, hoàn thiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp nhằm thu thập nhiều thông tin xác đáng và thực tiễn tạo hành lang pháp lý, môi trường sinh thái cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh.

Theo Báo Đầu Tư