Tài Chính - Chứng Khoán

Thái Bình: Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 105ha so với cùng kỳ

27/09/2019 11:17:29

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 15.216,6ha (tăng 105ha so với cùng kỳ năm 2018), trong đó: nuôi nước mặn 3.100ha; nuôi nước lợ 3.570,6ha; nuôi nước ngọt 8.546ha.

Hoạt động nuôi cá lồng trên sông được đầu tư mở rộng và phát triển với 585 lồng nuôi trên diện tích 64.659m3. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 112.890 tấn (tăng 6,8% so với cùng kỳ). Lĩnh vực khai thác thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng tăng cường khai thác xa bờ; các hộ ngư dân tiếp tục cải hoán tàu cá, tăng cường năng lực khai thác. Đến nay, toàn tỉnh có 1.144 phương tiện hoạt động khai thác thủy sản. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 65.710 tấn (tăng 7% so với cùng kỳ), trong đó: khai thác nước mặn đạt 62.543 tấn; khai thác nước ngọt đạt 3.167 tấn.   

Theo baothaibinh.com.vn