Xã Hội

Kiến Xương: Trao 30 con bò sinh sản cho hộ nghèo

04/11/2019 09:21:22

Thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo, sáng ngày 2/11, huyện Kiến Xương đã tổ chức bàn giao 30 con bò sinh sản cho các hộ nghèo và cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các xã: Vũ Bình, Vũ Hòa và Quang Bìn

Tại buổi lễ, 30 con bò với tổng trị giá 438 triệu đồng đã được bàn giao cho 30 hộ gia đình nghèo và cận nghèo để chăn nuôi, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và giúp họ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. 
Qua dự án, huyện Kiến Xương nhằm giúp các hộ gia đình tham gia dự án tăng thêm thu nhập từ 20 đến 25% một năm; bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo.

Theo baothaibinh.com.vn