Xã Hội

80% thủ tục HC sẽ được giải quyết “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ HCC từ 1/10

21/09/2019 11:53:24

Ngày 20/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ HCC.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
Đến hết ngày 19/9/2019 đã có 11 sở, ban, ngành đăng ký danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Các đơn vị cũng đang rà soát, lên phương án phân công cán bộ trực tại Trung tâm để giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo giải trình thêm một số vấn đề về phương án nhân sự bố trí trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đề xuất bố trí vị trí làm việc của từng đơn vị; trang thiết bị phục vụ cán bộ công chức làm việc…

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đưa ra giải quyết “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; chuyển về Sở Tư pháp thẩm định trước ngày 25/9 để trình UBND tỉnh phê duyệt bảo đảm tối thiểu 80% các thủ tục hành chính của các sở, ngành được giải quyết theo phương án này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Những đơn vị nào chưa thực hiện được phải báo cáo UBND tỉnh. 
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc trên cơ sở đề xuất của các sở ngành trình UBND tỉnh, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính lên phương án bố trí kinh phí thực hiện. 
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các công việc thực hiện tại Trung tâm phục vụ cho toàn tỉnh gồm tất cả các tổ chức và người dân nên cán bộ ra làm việc tại Trung tâm phải tinh thông trong nghiệp vụ, cơ sở vật chất trang thiết bị phải tốt và bảo đảm đầy đủ điều kiện làm việc. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành khẩn trương đề xuất phương án về con người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành hính công tỉnh. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trên cơ sở quy trình của các sở ngành, xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm, quy chế về việc quản lý con dấu thứ 2 và tài liệu hồ sơ lưu trữ. Phối hợp với các sở ngành trong việc định danh văn bản, không để trùng lắp văn bản giữa trung tâm và sở; vấn đề quyết định hồ sơ nào được phép đưa ra ngoài để thẩm định ở cơ sở; điều hành những thủ tục cần sự phối hợp giữa các sở, ngành. Xây dựng lại quy trình giải quyết thủ tục ‘‘5 tại chỗ’’ ; đối với thủ tục dài ngày cần phân chia thời gian cho hợp lý để vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ vừa bảo đảm chất lượng công việc. Trước mắt, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh phân công đồng chí Phó Chánh Văn phòng trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho đến khi kiện toàn cán bộ. Giao Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết những vướng mắc liên quan đến phần mềm hoạt động. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án ‘‘5 tại chỗ’’ ở cấp huyện.

Theo baothaibinh.com.vn