Xã Hội

36 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên, môi trường

22/09/2019 08:58:14

9 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản của 60 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và yêu cầu các tổ chức, cá nhân khắc phục các tồn tại, hạn chế. Chánh Thanh tra Sở quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc Sở trình Chủ tịch UBND quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính 36 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền trên 1,17 tỷ đồng kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả. Đến nay, đã có 29 tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 703 triệu đồng; với các tổ chức, cá nhân chưa nộp, Sở đang thực hiện đôn đốc theo quy định.

Theo baothaibinh.com.vn